Har du styr på dit våben?
Reglerne for opbevaring af våben blev ændret ved bekendtgørelse af nr. 66 af 26. januar 2000 om våben og ammunition mv. (våbenbekendtgørelsen).

Ændringen af opbevaringsreglerne betyder, at skydevåben samt piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler til skydevåben fra den 1. januar 2003 skal opbevares i godkendte våbenskabe.

Kravet til sikringsniveau for våbenskabet afhænger af mængden og typen af våben, der opbevares. Der gælder således skærpede krav til opbevaringsforholdene, hvis man opbevarer flere end 25 skydevåben eller flere end 10 særligt farlige skydevåben.

Det skal endvidere gøres opmærksom på, at opbevaring af våben i strid med opbevaringsreglerne vil kunne straffes med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpede omstændigheder med fængsel indtil 2 år.